Światowy Dzień Recyklingu
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, który został ustanowiony w 2018 roku w celu promowania korzyści, jakie niesie ze sobą odzyskiwanie surowców z odpadów♻️
O recyklingu słyszał już chyba każdy pod słońcem. Inaczej sprawa ma się w przypadku upcyklingu.
Upcykling, podobnie jak recykling, jest formą przetwarzania wtórnego odpadów. W jego wyniku powstają jednak produkty o wyższej wartości niż surowce do niego użyte. Przykładem może być tu wyprodukowanie modnych mebli z palet.
Inaczej mówiąc, upcykling jest wrzuceniem rzeczy do wyższego obiegu, nadaniem nowego życia starym, niepotrzebnym przedmiotom, zmianie ich funkcji, a bardzo często także i formy.
Zastanówmy się więc, jak wiele rzeczy, które znajdują się w naszych domach, można jeszcze przetworzyć. „Przedłużając ich życie” opóźniamy i redukujemy powstawanie odpadów i zapobiegamy kosztom, jakie ponosi środowisko przy produkcji kolejnych przedmiotów 💚