Spełniliśmy obowiązek informacyjno – promocyjny!
W ramach zrealizowanej dotychczas Inwestycji pn.,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Aglomeracji Kożuchów – Etap II” na ten moment zostało wybudowane 22,65 km sieci kanalizacyjnej i 4,73 km sieci wodociągowej oraz przebudowano 6,93 km sieci wodociągowej.
Aby sieć kanalizacji sanitarnej prawidłowo mogła funkcjonować w systemie grawitacyjno – tłocznym niezbędna była również budowa infrastruktury towarzyszącej, tj. przepompownie ścieków czy lokalne punkty tłoczne.
Na chwilę obecną Spółka posiada 15 takich obiektów inżynieryjnych, a docelowo po zakończeniu Projektu będzie ich 26 szt.
Na wszystkich obiektach zarówno tych nowo wybudowanych, jak i tych zmodernizowanych zawisły tablice informacyjne. Dzięki oznakowaniu łatwiejsza będzie ich identyfikacja podczas dalszej eksploatacji.
Przypomnijmy, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.