Siedziba firmy Uskom i Stacja Uzdatniania Wody widziana z lotu ptaka.
Budynek stacji uzdatniania wody jest nietypowym obiektem, gdyż w budynku oprócz część technologicznej znajduje się część administracyjna. 👉Takie rozwiązanie to ewenement na skalę kraju. Oddzielone od siebie części oraz wdrożone procedury uniemożliwiają osobom postronnym dostęp do części technologicznej. zapewniając tym samym bezpieczeństwo zachodzącym procesom technologicznym ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody.
Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie została zmodernizowana w roku 2016 r. w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Zapewnienie prawidłowo uzdatnianej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”.
W ramach inwestycji zrealizowane zostały prace polegające na:
👉modernizacji oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym (w zakresie wdrożenia rozwiązań technicznych i technologicznych gwarantujących osiągnięcie właściwych parametrów oczyszczania ścieków),
👉modernizacji pompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie,
👉budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czciradz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Podbrzeziu Dolnym (w zakresie zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Kożuchów),
👉remoncie wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie (zapobiegł potencjalnej katastrofie budowlanej na obiekcie pochodzącym z 1908 r.),
👉modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie,
(w zakresie wdrożenia rozwiązań technicznych i technologicznych gwarantujących osiągnięcie właściwych parametrów uzdatniania wody).
To właśnie dzięki tej Inwestycji wdrożone zostały rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące osiągnięcie właściwych parametrów uzdatniania wody.💧 Wyremontowane zostały m.in. zbiorniki wody czystej oraz wymienione zostały wszystkie filtry. Wybudowana została również nowa studnia głębinowa o głębokości ponad 110 m.
Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8 571 466,64 PLN zł. przy całkowitej wartości inwestycji – 18 006 787 PLN zł.