Selektywna zbiórka odpadów
Szanowni Państwo,
Od 1-01-2021 selektywna zbiórka odpadów komunalnych nie jest już opcją lecz standardem i obowiązkiem każdego z nas. Poniżej informacje związane z tą zmianą:
• System opłat i deklaracji zarządzany jest przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość”. Tam prosimy kierować wszystkie wątpliwości i pytania związane z opłatami i zmianą deklaracji.
Numery telefonów:
☎️68 452 12 34
☎️68 452 12 37
• e-mail: eko-przyszlosc@eko-przyszlosc.pl
• Do Klientów dotychczas niesegregujących odpadów USKOM będzie dostarczał worki przeznaczone do segregacji odpadów
• Worki dostarczane będą zgodnie z obowiązującym dla frakcji selektywnych harmonogramem –https://uskom.eu/harmonogramy-wywozu-odpadow-na-rok-2021/
• Worki do segregacji można także pobrać w siedzibie Spółki przy ulicy Moniuszki 7 w Kożuchowie w godz. 7:00-15:00, zachowując reżim sanitarny związany z okresem pandemii
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: ☎️68 355 22 08 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zuk@uskom.eu