Selektywna zbiórka odpadów

Selektywne zbieranie odpadów, to niezbędny etap w systemie gospodarki odpadami, który pozwala na oszczędzanie zasobów naturalnych.

Przyczynia się m.in. do zmniejszenia wycinki drzew, zużycia wody czy wydobycia węgla i ropy naftowej. Wpływa również pozytywnie na obniżenie kosztów produkcji towarów, co ma bezpośredni wpływ na nasz domowy budżet.

Selektywne zbieranie polega na gromadzeniu danych strumieni odpadów charakteryzujących się takimi samymi właściwościami i cechami. W gospodarstwach domowych należy tak prowadzić segregację, aby umieszczać takie same odpady w jednym pojemniku (tj.: szkło do pojemnika ze szkłem, papier do pojemnika na makulaturę czy plastik do pojemnika na tworzywa sztuczne).

 Dzisiaj przedstawiamy Wam grupę odpadów które powinny trafić do pojemnika żółtego.