Segregacja bez tajemnic
W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej, przedstawiamy Wam odrobinę przydatnej wiedzy z zakresu prawidłowej segregacji odpadów.
Czy wiecie, co powinno trafić do pojemnika na odpady zmieszane?
Do pojemnika na odpady pozostałe z selektywnej zbiórki należy wrzucać odpady komunalne, które nie są odpadem niebezpiecznym, a których nie można umieścić w pozostałych pojemnikach np.:
✅mięso,
✅kości,
✅zużyte pieluszki,
✅zużyte chusteczki higieniczne,
✅żwirek z dochodami zwierząt,
✅popiół.
Nie należy wrzucać :
❌odpadów niebezpiecznych,
❌odpadów zielonych,
❌zużytych baterii i akumulatorów,
❌zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
❌mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
❌odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
❌zużytych opon i części samochodowych.