Ruszamy z budową wodociągu na ul. Jarzębinowej!
Nowy tydzień niesie ze sobą nowe wyzwania. 😃 W dniu jutrzejszym, tj. 24 maja b.r. Spółka jako Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie teren pod budowę wodociągu. Inwestycja realizowana jest w ramach Zadania pn.: ,,Budowa ,,pętil” na sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w m. Podbrzezie Dolne”.
Zgodnie z otrzymaną od Wykonawcy deklaracją prace rozpoczną się 30 maja i potrwają do 30 czerwca 2022 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę wodociągu o długości 174,5 m w tym:
• Rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 110 x 6,6mm i długości L=160,5 m
• Rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 32 x 2,0mm i długości L=14,0 m
Całkowita wartość projektu – 76 837,00 zł
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych Spółki, zgodnie z przyjętymi założeniami w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Kożuchów.