Rozwój pracowników, to inwestycja w firmę!
Inwestycja w kadry, to najlepszy sposób na poprawę wyników firmy, a także zwiększenie zadowolenia zatrudnianych pracowników, które przekłada się na pozytywną atmosferę w miejscu pracy, a tym samym – lepsze wyniki na każdej profesjonalnej płaszczyźnie!
Udział pracowników USKOM-u, w dzisiejszym bezpłatnym webinarium dedykowanym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” stanowił kolejny krok w naszym dążeniu do ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności.
Webinarium było skierowane do kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie dokumentacją, informatyzację i digitalizację procesów w przedsiębiorstwach wod-kan. Tematyka poruszana podczas spotkania była niezwykle cenna i aktualna, przynosząca wiele nowych spostrzeżeń i praktycznych wskazówek.
Podczas webinarium przybliżono nam kwestie związane z cyfrową transformacją w sektorze wod-kan oraz jej znaczeniem w kontekście współczesnych wyzwań. Omówiono także elektroniczny obieg dokumentów jako kluczowy element tej transformacji, wraz z praktycznymi zastosowaniami e-dokumentów w sektorze wod-kan.
Jednym z szczególnie wartościowych elementów było zaprezentowanie KSeF i eDoręczeń jako integralnych części e-dokumentów, co otworzyło nowe perspektywy dla naszych działań w obszarze digitalizacji. Ponadto, na podstawie case study zaprezentowano konkretne przykłady wdrożenia systemu e-dokumentów w przedsiębiorstwie wod-kan, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć praktyczne aspekty tych rozwiązań.
Dla naszej Spółki, udział w tym webinarium jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia naszych procesów oraz podnoszenia kompetencji naszych pracowników. Jest to dowód naszego zaangażowania w ciągły rozwój i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz technologicznych.
Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze szkolenia i webinaria, które pozwolą nam nadal rozwijać się jako zespół oraz jako Spółka. Nasze motto, to ciągłe dążenie do doskonałości, a udział w takich wydarzeniach to kolejny krok w tym kierunku.