Rozstrzygneliśmy przetarg na dostawę śmieciarki!

W ramach prowadzonego postępowania przetargowego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) wyłoniliśmy dostawcę śmieciarki.

Zamówienie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych o pojemności min. 17 m3 ze zintegrowanym urządzeniem do ciśnieniowego mycia pojemników na odpady” zostanie zrealizowane  już na dniach, tj. do 30 września 2021 r.

Termin  dostawy sprzętu był jednym z dwóch kryteriów przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały dwie oferty, z czego najkorzystniejszą przedstawiła firma:SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Wartość przedmiotu zamówienia, to kwota 1 205 301,34 zł brutto.

Teraz wypada nam tylko podpisać umowę i czekać na dostawę samochodu marki Mercedes – Benz, model Actros 2533L z zabudową EKOCEL MEDIUM XL LCV2.

*zdjęcie ma charakter poglądowy