PSZOK

Nie wiesz, co zrobić z tzw. odpadami problemowymi?

Zostaw je w PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie przyjmowane są m.in.:

-wielkie gabaryty, np. meble,

-zużyte opony,

-elektroodpady, np. sprzęty RTV,

-akumulatory i baterie,

-odpady zielone, np. gałęzie,

-odpady poremontowe i budowlane, np. gruz.

Zapraszamy do korzystania z PSZOK-ów znajdujących się w Kożuchowie – ul. Inwestycyjna, Tarnowie Byckim i Nowym Miasteczku.