Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. informuje, że dnia 02.11.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Lasocinie, zaopatrującego mieszkańców następujących miejscowości: Czciradz, Solniki, Dziadoszyce oraz Zawada.