PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA – UJĘCIE KOŻUCHÓW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. informuje, że dnia 20.04.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej soli stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w odcinku sieci wodociągowej zaopatrującej mieszkańców następujących ulic: Nowosolna numery od 37 do 47, ul. Zielona (obręb miasta Kożuchów), ul. Zygmuntowska, ul. Nowosolna, ul. Głowna, ul. Boczna (obręb Podbrzezie Dolne) oraz w miejscowości Słocina.