Przetarg na dostawę paliwa

Chociaż do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz podjęliśmy kroki zmierzające do wyłonienia Dostawcy paliw, który będzie zaopatrywał Spółkę w roku 2024.

Mając na względzie zapewnienie ciągłości świadczenia usług przystąpiliśmy do ogłoszenia postępowania przetargowego o numerze referencyjnym ZUK-pal/2023 na ,,Cykliczną dostawę paliwa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie”.

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na Platformie zakupowej pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e645000f-7c7a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

oraz na stronie Zamawiającego pod adresem :

https://uskom.eu/cykliczna-dostawa-paliwa-dla-potrzeb-przedsiebiorstwa-uslug-komunalnych-uskom-sp-z-o-o-w-kozuchowie-6/

Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze działające w branży paliwowej do złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa 15 listopada 2023 r. o godz. 10:00.

#uskom, #przetarg, #dostawa, #usługi, #paliwo, #zaproszenie, #oferty, #zamówienie, , #Dostawca