Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w związku trwającymi pracami polegającymi na uruchomieniu nowo wybudowanego rurociągu wody surowej w ramach realizacji Projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” może nastąpić przerwa w dostawie wody dla miasta Kożuchów oraz Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego w godzinach od 12.00 do 17.00. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.