PRACE KONSERWACYJNE – SUW w m. Radwanów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w m. Radwanów w dniu 11.05.2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe pogorszenie jej jakości.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.