Pomyśl o podliczniku do pomiaru zużycia wody, z której nie są wytwarzane ścieki.
Miesiąc Maj, czyli czas na otwarcie sezonu ogrodowo – działkowego! 🌸🌿
Okres wiosenny, to czas wzmożonych prac w ogrodzie i na działce. Warto pomyśleć o podliczniku do pomiaru zużycia wody, z której nie są wytwarzane ścieki.
Zatem jak podlewać taniej i bez dodatkowej opłaty za ścieki❓
Oto kilka informacji, które mogą się przydać:
👉 wodomierz ogrodowy należy zainstalować na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem głównym),
👉za koszty montażu urządzenia pomiarowego i instalacji odpowiada Odbiorca usług,
👉 jeśli wodomierz ogrodowy został zamontowany należy zgłosić ten fakt do USKOM – u, celem dokonania oplombowania wodomierza:
– numer fabryczny,
– rok legalizacji,
– stan początkowy.
👉wykonana instalacja wraz z zestawem wodomierzowym jest własnością Odbiorcy usług,
👉 opłaty za zużycie będą naliczane zgodnie z obowiązującymi taryfami,
👉cecha legalizacyjna wodomierza ważna jest przez okres 5 lat,
👉podlicznik ogrodowy USKOM rozlicza przez cały rok,
👉ewentualne naprawy, ponowna legalizacja bądź wymiana wodomierza wykonywana jest na koszt Odbiorcy,
👉w celu prawidłowego rozliczania wskazań należy PAMIĘTAĆ o przekazywaniu do USKOM odczytu wodomierza ogrodowego w tym samym okresie co wodomierz główny.
Życzymy Wam samych przyjemnych chwil w ogrodzie i na działce! 🙂🌱🌿🌳