Podpisano umowę.

W dniu 22.05.2015 r., w siedzibie Spółki USKOM podpisano umowę na realizację zadań pn.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czciradz gmina Kożuchów,

2. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie.

Umowę ze strony Spółki podpisała Pani Katarzyna Getz Członek Zarządu oraz Pani Agnieszka Kłopotek Prokurent, Wykonawcę reprezentował właściciel Pan Henryk Sochacki. Wartość kontraktu to 1 364 441,41 brutto. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.10.2015 r. Jest to kolejna inwestycja w ramach projektu: „Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *