Podaj stan licznika wody bezpowrotnie zużytej
Przypominamy o obowiązku regularnego podawania wskazania wodomierza ogrodowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. 💧 Odczyt należy podawać na koniec miesiąca, w którym nastąpiło zużycie wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej), najpóźniej do👉 2. dnia miesiąca następnego.
Szczegółowe zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej opisuje „Regulamin” na stronie www.uskom.eu