PIERWSZY ŚNIEG! PIERWSZE PRZYMROZKI! -SEZON NA WYMIANĘ OGUMIENIA W PEŁNI
Ciepłe dni minęły i zaczęła się pora zimowa ,więc nadszedł okres wymiany opon z letnich na zimowe! A utylizacja opon to temat, który spędza sen z powiek wielu kierowcom
Na szczęście to idealna pora by jak co roku przypomnieć, o tym co należy zrobić z zużytymi oponami samochodowymi, motocyklowymi czy rowerowymi, który nie nadają się już do dalszej eksploatacji!
W Polsce ustawowemu obowiązkowi odzysku zużytych opon podlega 75 % tonażu wprowadzonego na rynek w roku poprzednim, z czego 15 % musi zostać poddane recyklingowi materiałowemu. Sposób utylizacji opon określają specjalne przepisy, według których stare opony muszą zostać poddane recyklingowi, gdyż ich niewłaściwe zagospodarowanie szkodzi naszej planecie.
NAJWAŻNIEJSZE:
Z pewnością nie należy ich składować, wyrzucać ich do pierwszego lepszego kontenera na śmieci lub co gorsza pozostawić w lesie.
Zużyte ogumienie jest cennym surowcem wtórnym, który dzięki rozwijającym się technologiom recyklingu odpadów, znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.
Mamy kilka możliwości z czego większość nie wymaga nakładów finansowych:
  • możemy zostawić je w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Inwestycyjnej 1 w Kożuchowie (przy Oczyszczalni Ścieków), skąd zostaną przekazane do poddania recyklingowi,
  • możemy oddać je podczas cyklicznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, w ilości  opony od nieruchomości/lokalu