Ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Po wielu inwestycjach wodno – kanalizacyjnych zrealizowanych w tym roku przyszedł czas na budowę sieci i remont nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kożuchowie.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami:
przystąpiliśmy do ogłoszenia postępowania przetargowego o numerze referencyjnym ZWiK/Słowackiego/2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w technologii kostki betonowej”.
Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na Platformie zakupowej pod linkiem:
oraz na stronie Zamawiającego pod adresem :
Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze działające w branży budowlanej do złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2023 r. o godz. 10:00.