Odtworzenia nawierzchni na wysokości skrzyżowania ul. I Maja z ul. Chopina oraz skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Głowackiego.
Och jak my lubimy przekazywać dobre wiadomości.
Jeszcze tylko przez moment potrwają utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku drogi wojewódzkiej nr 283 na wysokości skrzyżowania ul. I Maja z ul. Chopina oraz skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Głowackiego.
W dniu jutrzejszym, tj. 28 lipca 2021 r. (środa) firma ,,Kanwod” z siedzibą w Zielonej Górze przystąpi do odtworzenia nawierzchni asfaltowej na w.w. odcinku drogi.
Powyższe prace są kolejnym etapem po zakończonych pracach ziemnych w ramach realizowanego Zadania nr 1, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie/przebudowie sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego w Kożuchowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do znaków i wskazań osób kierujących ruchem.