Odmładzamy tabor samochodowy
Już wkrótce na ulicach Kożuchowa będziecie mogli zauważyć nowy pojazd jaki nasza Spółka zakupiła na potrzeby obsługi gospodarki wodomierzowej.
W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma – Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. w siedzibą we Wrocławiu.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 56 500 zł netto.
Na tym jednak nie koniec, w połowie roku Spółka planuje zakup śmieciarki.
Ponadto w tym roku zgodnie z Wieloletnim planem (…) przygotowujemy się również do budowy nowych obiektów na terenach wiejskich. W Mirocinie Średnim planowana jest nowa Stacja Uzdatniania Wody, zaś w Czciradzu – nowa pompownia wody.
Ujęte do realizacji na ten rok inwestycje są podyktowane koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia usług, przy zachowaniu wyznaczony standardów na odpowiednim poziomie.
Zarówno budowa infrastruktury technicznej jak i i dodatkowy specjalistyczny tabor jest niezbędny do sprawnej obsługi sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadowej Przedsiębiorstwa.