Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wiosna to czas porządków, remontów, odświeżania wnętrz oraz kłopotliwych odpadów, z którymi nie zawsze wiadomo co zrobić? Gdzie wyrzucić stary, zniszczony dywan ? Najlepiej i najprościej oddać go na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych znajduje się pod poniższym linkiem:

https://uskom.eu/zaklad-uslug-komunalnych/punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/

https://uskom.eu/harmonogramy-wywozu-odpadow-na-rok-2022/

Można też przywieźć je do jednego z trzech PSZOK-ów znajdujących się na terenie naszego miejsca zamieszkania:

Gmina Kożuchów, Kożuchów, ul. Inwestycyjna 1 (przy Oczyszczalni Ścieków),

Gmina Bytom Odrzański, Tarnów Bycki (przy Oczyszczalni Ścieków),

Gmina Nowe Miasteczko (przy Oczyszczalni Ścieków).

W celu usprawnienia zbiórki odpadów wielkogabarytowych podajemy najważniejsze informacje:

  • odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc,
  • w przypadku opon należy je oddzielić od pozostałych odpadów, gdyż zbierane są pozostałym transportem w ilości 4 od nieruchomości/lokalu,
  • opony można również oddać do najbliższego PSZOK-u w ilości 4 od osoby.
  • Co ważne?
  • Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione do godziny 6.00 w dniu wskazanym w harmonogramie.