Od słów do czynów, tj. od podpisania umowy, po realizację Inwestycji.

Właśnie dobiegają końca prace związane z realizacją zadania w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na ,,Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów należących do Spółki USKOM z siedzibą w Kożuchowie”.

Spieszymy podzielić się z Wami pierwszymi efektami prac wykonanych w ramach pierwszego z dwóch etapów Inwestycji.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, dostawa, montaż, rozruch i serwis instalacji fotowoltaicznej na trzech obiektach należących do Spółki, tj:

  • Stacja Uzdatniania Wody – Biurowiec na ul. Elektrycznej w Kożuchowie,
  • Stacja Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim,
  • Stacja Pomp Wody w Czciradzu.

Wykonawcą zadania jest Regionalne Centrum Energii Odnawialnej z siedzibą w Głogowie.

Całkowita wartość inwestycji 49 815,00 zł brutto.

Termin zakończenia I etapu Inwestycji upływa w dniu 20 września 2021 r.