O tym warto pamiętać!
Zgodnie z obowiązującym prawem [1] Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie odpowiada za jakość dostarczanej ZIMNEJ WODY💧w sieci miejskiej do wodomierza głównego. Natomiast za stan i prawidłową eksploatację dalszego odcinka sieci, czy przyłącza za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną budynku odpowiada administrator lub jego właściciel.
[1] Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 rozdz. 2, art.5, pkt 1) ⤵️ link: