Nowy odcinek sieci wodociągowej w Książu Śląskim!

W miniony piątek, tj. 8 marca 2024 roku, w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli została złożona do zatwierdzenia dokumentacja projektowa na odcinek sieci wodociągowej w Książu Śląskim. Ta inwestycja, będąca owocem staranności i zaangażowania lokalnych władz, otworzy nowe możliwości dla mieszkańców tego regionu.

Dzięki planowanej inwestycji, już niebawem bieżąca woda będzie doprowadzona do budowanej świetlicy oraz cmentarza komunalnego w Książu Śląskim. Jest to krok w stronę poprawy infrastruktury i podniesienia jakości i standardu życia lokalnej społeczności.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek kwietnia tego roku. Jest to czas, na który z niecierpliwością czekają mieszkańcy, mający nadzieję na szybkie i sprawnie przeprowadzenie prac. Nowy odcinek sieci wodociągowej w Książu Śląskim będzie nie tylko nowym elementem infrastruktury, ale także symbolem postępu i dbałości o dobro wspólne.