Na zlecenie Gminy Kożuchów Spółka „USKOM”  wykonała prace remontowe w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zielonej w Kożuchowie
Dodatkowo Zakład Stolarski Pana Stanisława Zegzuła z Kożuchowa przeprowadził prace modernizacyjne polegające na:
 demontażu katafalku i tylnej ściany za nim i wymianie na nowy drewniany katafalk z krzyżem,
  •  wymianie ołtarzu,
  •  wymianie podestu,
  •  wymianie lichtarzy sakralnych