Na budowie praca wre

Na budowie praca wre pełną parą, co Nas niezmiernie cieszy.

Wykonawca od poniedziałku wznowił prace ziemne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej, Spacerowej i Placu Zwycięstwa w Kożuchowie, w ramach realizacji Zadania 1 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie”.

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych.

Wykonawcą jest firma KANWOD Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Zielonej Górze.

Planowany termin zakończenia całości prac dla ZADANIA NR 1, to 30.06.2021 r.