Mamy powody do radości!

Właśnie ruszyły prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim.

Zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023, w dniu 15 grudnia b.r. Zarząd Spółki podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW w Mirocinie Średnim.

Podjęcie takich działań jest konieczne, ze względu na istniejące przestarzałe układy technologiczne pochodzące z lat 70-tych XX wieku, które są wyeksploatowane i nie spełniają żadnych współczesnych wymagań związanych z bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji wody, a stan techniczny budynku Stacji kwalifikuje obiekt do natychmiastowego remontu kapitalnego i przebudowy.

Wykonawca zadania – firma NEXEN technology Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z zawartą umową do końca lipca 2022 r. ma czas na opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, to pierwszy krok do tego, żeby zrealizować ww. inwestycję, co w rezultacie przyczyni się do niezawodności zaopatrzenia w wodę naszych Odbiorców, a tym samym wpłynie na jakość świadczonych przez Spółkę usług.