Małymi kroczkami realizujemy kluczowe inwestycje dotyczące infrastruktury krytycznej!
W dniu dzisiejszym zakończył się pierwszy etap prac związanych z opracowaniem pełnobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego dla zadania pn.: ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim”.
Opracowanie dokumentacji projektowej Zarząd Spółki zlecił na podstawie zawartej umowy firmie NEXEN technology Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w grudniu 2021 r., zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023.
Na chwilę obecną przed Wykonawcą jest jeszcze do wykonania drugi etap, polegający na uzyskaniu Decyzji ,,Pozwolenie na budowę”. Na to Zleceniobiorca ma czas do 30 listopada 2022 r.
Z chwilą zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia Inwestor będzie mógł podjąć czynności związane z wyłonieniem Wykonawcy na przeprowadzenie modernizacji SUW.