Listopadowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem:

https://uskom.eu/harmonogramy-wywozu-odpadow-na-rok-2022/ najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kożuchów:

  • 17 listopada- REJON 13: Studzieniec
  • 23 listopada- REJON 8: Cisów, Podbrzezie Górne, Stypułów

Co ważne ?!

Prosimy, aby odpady wielkogabarytowe były wystawione do godziny 6.00 w dniu wskazanym
w harmonogramie.

W celu usprawnienia zbiórki odpadów wielkogabarytowych podajemy najważniejsze informacje:

  •  odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc,
  •  w przypadku opon należy je oddzielić od pozostałych odpadów, gdyż zbierane są pozostałym   transportem w ilości 4 od nieruchomości/lokalu,
  •  opony można również oddać do najbliższego PSZOK-u w ilości 4 od osoby

Pamiętajmy !

Istnieje możliwość pozbycia się w/w odpadów w sposób legalny, poza terminem wywozu, dostarczając je do PSZOK-u znajdującego się na terenie naszego miejsca zamieszkania:

Kożuchów, ul. Inwestycyjna 1 (przy Oczyszczalni Ścieków),

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 68 355-22-08 wew. 25