Kolejny #Mercedes zasili Nasz park maszynowy!
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał umowę na dostawę samochodu ciężarowego typu hakowiec.
Zakup sprzętu specjalistycznego poprzedzony był wyłonieniem dostawcy, które odbyło się w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ramach procedury przetargowej wpłynęło dwie oferty z czego najkorzystniejszą złożyła firma #EFL SA z siedzibą we Wrocławiu. Wartość przedmiotu zamówienia , to 459 824,40 zł netto.
Dostawca sprzętu w swojej ofercie zaproponował nam pojazd fabrycznie nowy marki #Mercedes #Benz, model ATEGO 1624. Parametry oraz wyposażenie samochodu zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisie przedmiotu zamówienia.
Termin dostawy sprzętu stanowił jedno z dwóch kryteriów wyboru oferty. W związku z czym dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.
Zakupione auto zasili tabor samochodowy Zakładu Usług Komunalnych.
Mając nowy i sprawny sprzęt specjalistyczny jesteśmy przekonani, że podołamy Państwa oczekiwaniom świadcząc usługi odbioru nieczystości stałych w sposób ciągły (tj. zgodny z harmonogramem odbioru odpadów) i niezawodny przy zachowaniu najwyższej staranności.
* zdjęcie ma charakter poglądowy