Kolejna droga gminna z nową infrastrukturą wodno – kanalizacyjną i nawierzchnią!
Właśnie podpisaliśmy umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w technologii kostki betonowej.
Zgodnie z zapisami umownymi Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlane ,,EKO” Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, ma czas na wykonanie całego zakresu rzeczowego do dnia 30 października 2024 r.
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, to 1 832 700,00.zł,