Jest moc i energia
Ze zdwojoną siłą powróciła na plac budowy firma Kanwod z Zielonej Góry realizująca Zadanie nr 1 polegające na ,,Budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie/przebudowie sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego w Kożuchowie”, po przerwie spowodowanej wykopaliskami archeologicznymi.
Zaistniała sytuacja wymusiła na projektancie naniesienia zmian przebiegu trasy sieci w projekcie budowlanym, co wymagało czasu.⏰
Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu przecisku DN323 pod skrzyżowaniem na Placu Zwycięstwa.
Trzymamy mocno kciuki 🍀 za pomyślność realizacji zadania i pozostajemy w nadziei, że nie będzie kolejnych niespodzianek odkrywkowych.
Całkowita wartość zadania , to – 5 928 600,00 zł brutto.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 30 czerwiec 2021 r.