Jakość wody
W trosce o dobro nasze i naszych mieszkańców badania wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszej Gminy wykonywane są regularnie. Kontrole przeprowadzane są zarówno przez Sanepid (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U. 2017 poz. 2294) jak i przez Akredytowane Laboratorium (na nasze zlecenie).
Pamiętajcie❗
Regularne badanie wody pozwala nam upewnić się, że woda, której na co dzień używamy do picia, higieny osobistej, przyrządzania posiłków czy też prania i wykonywania innych czynności posiada odpowiednie parametry fizyko – chemiczne oraz mikrobiologiczne i jest bezpieczna dla naszego zdrowia.