Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej ?
Pytanie wydaje się banalne, przecież każdy to wie, ale czy rzeczywiście tak jest?
Niektórzy automatycznie resztki jedzenia wrzucają do toalety. Niestety, takie działanie niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci zatoru na sieci. Jednym z takich winowajców ograniczających lub uniemożliwiający odpływ ścieków jest „TŁUSZCZ”.
Tłuszcz wlewany do odpływu tężeje i przylepia się do rur stopniowo je zatykając co w konsekwencji może prowadzić do zatkania się kanalizacji w całym mieszkaniu, a w przypadku budynków wielorodzinnych do zapchania całego pionu kanalizacyjnego. Skutkiem takiego działania może być nawet zalanie domu !!!!!!!!!!!!!!
PAMIĘTAJCIE!!!!!
NIE WYLEWAJ DO KANALIZACJI:
❌ oleju gastronomicznego
❌ oleju samochodowego
❌ smarów
❌ oliwki kosmetycznej
Po pierwsze w taki sposób dostaje się on do lokalnych wód i gruntów, a po drugie generują trudne i kosztowne usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych
!!!!!!Nieczystości sanitarne i papier toaletowy to jedyne, co może się znaleźć w naszej toalecie!!!!!
PAMIĘTAJCIE MĄDRZE ZAGOSPODARUJCIE ODPADY PONIEWAŻ KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK