Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie informuje o planowanej wymianie złoża filtracyjnego w jednym z filtrów na stacji uzdatniania wody w Mirocinie Średnim.

W trakcie prac może nastąpić okresowe pogorszenie jakości wody. Informacja o terminie wymiany zostanie umieszczona w odrębnym ogłoszeniu, które zostanie rozwieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Mirocin Średni, Mirocin Górny, Mirocin Dolny oraz Studzieniec.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.