Ekipie budowlanej z firmy Envirotech Sp. z o.o. zima nie straszna!
Z dniem 6 marca b.r. ruszyły prace budowlane polegające na przebudowie pompowni wody wraz ze zbiornikiem wolnostojącym na wodę uzdatnioną o pojemności użytkowej 75,0 m3 i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni wody w Czciradzu”, finansowanego ze środków własnych Spółki.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawca rozpoczął prace od wymiany ogrodzenia.
W dniu dzisiejszym na teren budowy w Czciradzu wjechał ciężki sprzęt, przy pomocy którego prowadzony jest obecnie demontaż starego ogrodzenia.
Całkowita wartość inwestycji, to 1 422 741,00 zł
Planowany termin zakończenia prac – 15 grudnia 2023 r.
Pamiętajcie, że wszystko co robimy, to z myślą o Was… Mieszkańcach.