Dziękujemy !

Współodczuwanie i pomoc słabszym jest jedną z najpiękniejszych cech człowieczeństwa. Więc za to w szczególny sposób doceniamy i składamy wspaniałym dzieciom, rodzicom i kadrze pedagogicznej z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie wielkie podziękowania za WIELKIE SERCE i przeprowadzenie zbiórki na rzecz podopiecznych będących pod naszą opieką.