DOTACJE NA RENOWACJE
Milo jest nami poinformować, że podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, Radni R.M. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Kożuchów.
Spośród wszystkich podmiotów otrzymujących dotację znalazło się 1️⃣0️⃣ Wspólnot Mieszkaniowych dla których Spółka USKOM świadczy swoje usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Łączna kwota udzielonych dotacji dla tych wspólnot wynosi 377.600,00 zł.
Udzielone dotacje obejmą w szczególności prace związane z remontem dachów, odnowieniem elewacji, remontem stropów oraz inne prace prowadzące do utrzymania kamienicy w jak najlepszym jej stanie.
Bardzo się cieszymy ponieważ to pozwoli na to, aby kolejne budynki w Naszym mieście odzyskały swój dawny blask.