Deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to ważny obowiązek właścicieli domów oraz zarządców budynków
PRZYPOMINAMY – od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub usługowego posiadający indywidualne źródło ciepła i spalania paliw zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)📜
Nadmieniamy, że deklarację składa tylko właściciel lokalu, a nie najemca. W związku z powyższym dla lokali stanowiących własność Gminy Kożuchów deklarację złoży administrator tj. Spółka USKOM ❗️
Można ją złożyć na dwa sposoby 👇:
✅samodzielnie, przez internet – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB); jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
✅bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie wypełniając deklarację w formie papierowej.
Celem zbierania deklaracji jest pozyskanie rzetelnych informacji od mieszkańców na temat źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Informacje te pozwolą podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych🙂
👉👉👉Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 68 355 22 08 wew. 31 ‼️
👉Więcej informacji na ten temat, wzory deklaracji oraz instrukcje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: