Co dzieje się na ul. 1 Maja w Kożuchowie?
Od 23 maja 2022 r. na drodze wojewódzkiej nr 297 w Kożuchowie na wysokości ulicy 1 Maja (dz. nr ewid 519) Wykonawca zadania inwestycyjnego nr 1 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego w Kożuchowie” dokonuje odtworzenia zapadniętej części nawierzchni jezdni wykonanej z kostki granitowej.
Z chwilą zakończenia prac na w.w. odcinku drogi Wykonawca przystąpi do usuwania usterek polegających na podniesieniu 3 szt. zapadniętych włazów na studniach zlokalizowanych przy ul. Chopina w Kożuchowie. Planowany termin rozpoczęcia prac, to 6 czerwiec 2022 r.
Całość prac wykonana zostanie w ramach naprawy gwarancyjnej, tzn. na koszt Wykonawcy.
Na odcinku prowadzonych robót występują miejscowe zwężenia pasa drogowego. Obecnie samochody mogą poruszać się w obu kierunkach, z zastrzeżeniem zmniejszenia dopuszczalnej prędkości.