Awaryjny odcinek sieci wodociągowej zostanie wymieniony na nowy!
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektrycznej 9 w Kożuchowie informuje, że w związku z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę, planuje rozpocząć prace ziemne w ramach inwestycji polegającej na przebudowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na dz. nr 308, 318 i 338 obręb ew. 0001, jedn. ew. 080404_4 Miasto Kożuchów.
Tym samym na czas prowadzenia prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinkach dróg począwszy od skrzyżowania ul. 22 Lipca 1807 z ul. Dworcową oraz w ul. Osiedle Kolejowe. Mając na względzie powyższe prosimy, o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznaczeń pionowych i poziomych.
Wykonawcą zadania będzie tut. Spółka. Przewidywany termin zakończenia inwestycji, to 30 listopad 2023 r.
Za powstałe utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.