Awaria!…..tak, tak…wiemy, że ilekroć pojawia się to słowo w komunikatach zamieszczanych na naszych stronach…wszyscy reagujecie podobnie…,,ZNOWUUUU…”

Awarie sieci wodociągowej są zmorą i problemem zarówno dla Was jako Odbiorców wody, jak i dla Nas jako eksploatatorów sieci. Jednak, to właśnie awarie stanowią nieodłączny element naszej codziennej pracy podczas eksploatacji systemu dystrybucji wody.

Awarie, których skutkami są przecieki, to naturalne zjawiska występujące w czasie eksploatacji sieci wodociągowych. Nie można przewidzieć ani czasu, ani miejsca ich pojawienia się, a w wielu przypadkach nawet nie wiadomo o ich istnieniu, dopóki nie wywołają zauważalnych skutków, a więc poważnych strat wody. W przypadku każdego uszkodzenia jedynym sposobem usuwania przecieków jest szybkie ich wykrycie i usunięcie, zanim nastąpią ogromne straty wody i nie tylko. Przyczyny awarii można podzielić na projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne.

Przyczyny wystąpienia awarii mogą być różne np.:

 1. Geologiczne:
 • wywołane szkodami górniczymi,
 • podmycie podparć przewodów przez wody gruntowe,
 • przesuwanie gruntu pod przewodem,
 • osiadanie gruntu.
 1. Konstrukcyjno-eksploatacyjne:
 • uderzenia hydrauliczne,
 • nieoczekiwany zanik pracy pomp,
 • zbyt szybkie zamknięcie zasuwy czy przepustnicy,
 • niewłaściwe szczeliwo połączeń,
 • źle włożona uszczelka do kielicha, zła, lub jej brak.

Ponadto, zdarzają się wady materiałowe i konstrukcyjne przewodów wodociągowych.

Występują też awarie wywołane przez żywioły, np. ruchy gruntu czy gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych – zamrożenia.

Skutkiem każdej awarii w sieci wodociągowej są wycieki wody do gruntu lub na powierzchnię terenu.

Wykrywanie i usuwanie nawet małych przecieków jest o tyle istotne, że z jednej strony, możemy ograniczyć straty wody (a tym samym minimalizować straty finansowe jakie ponosi Spółka) w systemie dystrybucji, a z drugiej – zabezpieczyć przed poważniejszymi skutkami awarii, takimi jak zapadnięcia trenu. Istotny jest również aspekt ochrony środowiska, a przede wszystkim bardziej racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, zmniejszenie zużycia środków chemicznych przy uzdatnianiu wody oraz zużycia energii elektrycznej, niezbędnej do wtłoczenia wody do sieci.

Jak sami widzicie, każdy wyciek powstały na sieci wodociągowej stanowi problem i niesie za sobą duże straty. Dlatego nie bądźcie obojętni, gdy zobaczycie choćby najmniejszą nieprawidłowość w funkcjonowaniu sieci wod. kan. i czym prędzej zgłaszajcie ten fakt pod numer alarmowy:797325 500 – resztą zajmiemy się MY.