Postęp prac

W trakcie wizji lokalnej, która odbyła się 18 maja pokusiliśmy się o wykonanie kilku zdjęć, celem ukazania Wam rozmiaru Inwestycji. Obecnie prace prowadzone są jednocześnie w kilku miejscach naszego miasta, a mianowicie:

– na skrzyżowaniu ulic Pl. Zwycięstwa i ul. 1 Maja, w ramach realizacji Zadania nr 1,

– przy ul. Szprotawskiej, w ramach realizacji Zadania nr 3,

– przy ul. Nowosolnej, w ramach realizacji Zadania nr 4.

Powyższe zadania polegają na budowie kanalizacji i są realizowane w  drodze wojewódzkiej nr 283 i 297, w związku z czym  ruch na odcinku pasa jezdni ulicy Nowosolnej odbywa się wahadłowo. Prosimy mieszkańców i użytkowników w.w. dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i o  wyrozumiałość.

Pocieszającym jest fakt, że prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, co zwiastuje, że całość Inwestycji zostanie zakończona pomyślnie w terminie, to jest do 30 września 2021 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów- ETAP II” współfinansowany jest ze środków Unii europejskiej z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-220, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Poziom dofinansowania stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288,07 zł.