Budujemy własną niezależność energetyczną!

Konsekwentnie realizujemy inwestycje zaplanowane na ten rok w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Jedną z nich jest .,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Kożuchowie”.

Wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego firma OZEnergia Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie właśnie rozpoczęła prace przygotowawcze umożliwiające przystąpienie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,8 kWP wraz z przesunięciem dwóch lamp oświetleniowych i przeprowadzeniem przewodu połączeniowego o odpowiednim przekroju.

Z uwagi na rozmiar instalacji fotowoltaicznej zostanie ona posadowiona na gruncie na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że istnieje możliwość jej modyfikacji, a w miarę potrzeby jej dalszą rozbudowę w dowolnym momencie.

W ramach zadania zostaną zamontowane:

  • panele PV Sunova Solar 460Wp w ilości 108 szt.
  • falownik Sofar Solar 50KTLX – G3
  • system montażu paneli Corab WS – 017

Budowa instalacji fotowoltaicznej umożliwi Nam generowanie czystej energii ze słońca, a to przyczyni się do zmniejszenia naszego śladu węglowego. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej będziemy mogli nie tylko przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, lecz także obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z zakupem energii elektrycznej.

Realizacja tej inwestycji jest kolejnym krokiem w naszej drodze do budowania zrównoważonej przyszłości dla naszej Spółki i naszego środowiska.

Bądźcie z nami na bieżąco, gdyż za pośrednictwem FB będziemy dzielić się z Wami postępami prac przy realizacji projektu.

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, to 194 800,00 zł.

Zgodnie z zawarta umowa Wykonawca ma czas na ukończenie zadania do 15 września 2023 r.