Koniec roku, to doskonały czas na podsumowanie Projektu.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zakończyły się roboty budowlane na Zadaniach inwestycyjnych nr 1, 3 i 4, które były realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Realizacja Zadania 1 polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej
i wymianie/przebudowie sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja, Chopina, Placu Ewangelickiego, Literackiej , Głowackiego w Kożuchowie” obejmowała wykonanie:
👉wymianę/przebudowę sieci wodociągowej o średnicy Φ160 o łącznej długości L = 1,54 km
👉kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L = 2,66 km
w tym:
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy Φ200 i długości L = 1,82 km,
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy Φ160 i długości L = 0,40 km,
• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o średnicy Φ75 i długości L = 0,05 km,
• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o średnicy Φ110 i długości L = 0,39 km,
• wybudowano 1 przepompownie ścieków,
• wybudowano 2 lokalne punkty tłoczne,
Inwestycja została zrealizowana przez firmę „Kanwod” Sp. z o.o. z siedziba w Zielonej Góry.
Wartość zadania 5 928 600,00 zł brutto.
Zakres rzeczowy Zadania 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej oraz wymiana/przebudowa/budowa sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej w Kożuchowie” zakładał budowę:
👉wymianę/przebudowę sieci wodociągowej o średnicy Φ160 o łącznej długości L = 1,23 km
👉kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L = 1,89 km
w tym:
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy Φ200 i długości L = 1,35km,
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy Φ160 i długości L = 0,29km,
• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o średnicy Φ90 i długości L = 0,25 km,
• wybudowano 1 przepompownie ścieków.
Wartość zadania 2 978 937,00 zł brutto.
Zadanie 4 swoim zakresem obejmowało ”Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej- obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”.
W ramach Zadania wykonano:
👉kanalizację sanitarną o łącznej długości L = 8,25 km
w tym:
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy Φ400 i długości L = 0,007km,
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy Φ200i długości L = 6,31km,
• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o średnicy Φ110 i długości L = 1,81 km,
• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o średnicy Φ75 i długości L = 0.13 km
• wybudowano 4 przepompownie ścieków.
Wykonawcą Zadania 3 i 4 była firma Eko Ryszard Rogowski Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
Nadzór inwestorki nad prawidłową realizacją Zadań prowadził Pan Zbigniew Liberek.
Wartość zadania 8 290 200,00 zł brutto.
Obecnie kontynuowane są roboty budowlane na Zadaniu nr 17 – pn. ,,Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 30 kwiecień 2022 r.
Wartość zadania 1 865 223,65 zł brutto.
Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych oprócz decydującego pozytywnego aspektu środowiskowego, przyczyni się na poprawy komfortu życia mieszkańców Kożuchowa.
Dodatkowo nowo wybudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna wpłynie na bezawaryjność sieci i obiektów, co pozwoli na zapewnienie ciągłości dostaw świadczonych przez Spółkę.
Tym samym zachęcamy Mieszkańców do podłączenia swoich gospodarstw domowych do nowo wybudowanej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
Jak to zrobić❓
W tym celu należy:⤵️
– złożyć w Uskom-ie wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci,
✅należy wykonać przyłącze kanalizacyjne zgodnie z wytycznymi warunkami technicznymi. Przyłącze można wykonać we własnym zakresie korzystając z usług firmy budowlanej lub zlecić usługę Spółce „USKOM”, tel. 68 355 22 08 wew.27
✅wykonane przyłącze należy zgłosić do USKOM-u celem dokonania odbioru przez pracownika firmy,
✅zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie mapy powykonawczej wykonanego przyłącza,
✅zawrzeć umowę na odbiór ścieków z P.U.K. „USKOM” Sp. z o.o.
W przypadku pytań i wątpliwości mogą Państwo kontaktować się telefonicznie z Panią Beata Bereś pod numerem telefonu 65 355 22 08 wew.27, e-mail b.beres@uskom.eu