Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na usługę polegająca na pobieraniu prób i badaniach laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków , wody z rzeki Kożusznej, osadów ściekowych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. na lata 2020 – 2021.

 

ZMIANA NR 1

W związku z zapytaniami dot. zakresu badań w dn. 06.12.2019 r. dodano uszczegółowione zakresy badań oraz zmieniony formularz oferty Wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zapytanie ofertowe 14_ZWIK_2019 1 MB
2 pdf Załącznik nr 1 699 KB
3 pdf Zmiana załacznika nr 2 do formularza oferty 216 KB