Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 9/ZWIK-DT/2021 dot. usługi polegającej na pobieraniu prób i badaniach laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, wody z rzeki Kożuszna oraz osadów ściekowych.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zapytanie ofertowe_9_ZWIK_DT_2021 1 MB
2 pdf Zał nr 1_Formularz ofertowy 236 KB
3 pdf Zał nr 2 Zestawienie badań 218 KB
4 pdf Zał nr 2a _ badania podstawowe 187 KB