Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania Nr 9/ZWIK-DT/2018 – sukcesywna dostawa materiałów do bieżącego remontu oraz zadań inwestycyjnych, w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kożuchów.

UWAGA!!

Wyjaśnienia na pytania do Zapytania ofertowego Nr 9/ZWIK-DT/2018 w załączeniu.